Monday, 28/09/2020 - 22:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Quốc Toản - Bảo Lộc

bài tập môn lịch sử

Bài tập môn lịch sử cho các khối từ 6 - 9

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

TỔ XÃ HỘI

NỘI DUNG ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN HỌC SINH Ở NHÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

MÔN LỊCH SỬ 6

Câu 1: Trình bày cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40.

Câu 2: Hai bà Trưng đã có công lao gì đối với đất nước?

Câu 3: Nhân dân ta đã làm gì để tưởng nhớ Hai bà Trưng?

GVBM

Ka Díp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

TỔ XÃ HỘI

NỘI DUNG ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN HỌC SINH Ở NHÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

MÔN LỊCH SỬ 7

Câu 1: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê Sơ? Mô tả sơ đồ?

Câu 2: Tổ chức quân đội thời Lê sơ có gì giống và khác so với quân đội thời Trần?

Câu 3: Thời Lê Sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào? Vẽ sơ đồ xã hội thời

Lê Sơ?

 

GVBM

Ka Díp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

TỔ XÃ HỘI

NỘI DUNG ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN HỌC SINH Ở NHÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

MÔN LỊCH SỬ 8

Câu 1: Âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp? Trình bày diễn biến chiến

sự ở Đà Nẵng, Gia Định 1858 -1859

Câu 2: Diễn biến cuộc kháng chiến ở Đà Nẵng và các tỉnh Nam Kì? Thái độ của nhà

Nguyễn ? Nội dung Hiệp ước Nhâm Tuất 1862

Câu 3: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất? Cuộc kháng chiến ở Hà Nội

và các tỉnh ĐB Bắc kì?

Câu 4: Nhận xét thái độ, hành động của nhà Nguyễn khi thực dân Pháp đánh chiếm

Bắc kì?

 

GVBM

Ka Díp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

TỔ XÃ HỘI

NỘI DUNG ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN HỌC SINH Ở NHÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

MÔN LỊCH SỬ 9

I. ÔN BÀI ĐÃ HỌC:

1/ Vẽ sơ đồ tư duy về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở ở Pháp, Liên Xô, Trung Quốc trong những năm 1919 -1925

2/ Vẽ sơ đồ tư duy về sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929

3/ Nguyễn Ái Quốc đã có vai trò gì trong sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

4/ Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam?

5/ Vẽ lược đồ phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh (1930 – 1931)

II. BÀI MỚI

1/ So sánh chủ trương, sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương trong hai thời kì 1930 – 1931 và 1936 – 1939 (theo mẫu):

Nội dung Phong trào 1930 -1931 Phong trào 1936 -1939

Đối tượng cách mạng

Nhiệm vụ cách mạng

Lực lượng cách mạng

Hình thức và phương pháp đấu tranh

2/ Chủ trương, sách lược của cách mạng Việt Nam trong Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 5/1941

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

Đối tượng cách mạng

Nhiệm vụ, mục tiêu đấu tranh

Chủ trương

Nội dung

Hình thức mặt trận dân tộc

Hình thức và phương pháp đấu tranh

 

GVBM

Lưu Minh Huyền

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 3
Tháng 09 : 230
Năm 2020 : 8.716